Företagspar

När du har lite pengar över som du ska sätta in på ett sparkonto är det några saker som du behöver ta ställning till och som du kan ställa in i filtren nedan.

Hur stor risk vill du ta?

Ett sparkonto kan omfattas av den statliga insättningsgarantin eller ej, detta avgör hur stor risk du som sparare tar. 

Om du sätter in dina pengar på ett konto hos ett företag som inte omfattas av den statiliga insättningsgarantin kan du förlora dina pengar om det företaget går i konkurs.

Om kontot omfattas av den statiliga insättningsgarantin kommer staten (om den kan) ersätta beloppet upp till en viss summa (just nu 1 050 000 SEK). 

För att kompensera för den här risken bör du erhålla en avsevärt högre ränta på ett konto som inte omfattas av insättningsgarantin. Välj nedan vilka konton du vill se i listan.

Hur lång bindningstid vill du ha?

Ett sparkonto kan hänge ihop med en viss bindningstid. Vissa konton har ingen bindningstid medan andra kan ha allt från några månader till flera år.

Den kortsiktiga och långsiktiga räntan kan variera kraftigt över tid och en längre bindningstid kan både ge högre eller lägre ränta än en kort bindningstid beroende på hur de framtida ränteprognoserna ser ut.

Nedan kan du välja att filtrera på bindningstid.

Bindningstid i månader

Visa endast sparprodukter
Sortera efter
9
Bindningstid Ränta
0 - 24 mån3,40 - 4,30%
Kapitaliseringsintervall Årsvis
9
Bindningstid Ränta
0 - 84 mån3,60 - 4,35%
Kapitaliseringsintervall Årsvis
8
Bindningstid Ränta
0 - 60 mån3,05 - 4,20%
Kapitaliseringsintervall Årsvis
8
Bindningstid Ränta
0 - 24 mån3,70 - 4,10%
Kapitaliseringsintervall Årsvis
8
Bindningstid Ränta
Ingen4,10%
Kapitaliseringsintervall Årsvis
5
Bindningstid Ränta
Ingen3,54%
Kapitaliseringsintervall Månadsvis

Hur hjälper SLANTAR dig att jämföra sparprodukter?

SLANTAR erbjuder dig en omfattande jämförelse av de sparprodukter som finns i Sverige. Den stora fördelen med SLANTAR är vad vi kallar SLANTAR Poäng. Varje sparprodukt rankas från 1 till 10, där 10 är den bästa poängen. Genom att sortera efter SLANTAR Poäng får du de sparprodukter som har högst poäng först.

Vad är SLANTAR Poäng?

SLANTAR Poäng är en matematisk formel som vi på SLANTAR har utvecklat med hjälp av vår långa erfarenhet på den svenska sparmarknaden. I formeln väger vi in olika villkor som vi tycker har stor betydelse när man jämför olika sparande. Under åren har vi samlat på oss massor med information som vi har kunnat använda för att träna upp vår formel, det som idag så populärt kallas för Artificiell Intelligens eller med förkortningen AI.

Varför ska du använda SLANTAR för att jämföra sparprodukter?

Teamet bakom SLANTAR har arbetat med finansiella tjänster och finansiell teknologi sedan 1998. Vi har varit med på hela resan inom digitalisering av finansiella tjänster och genom den här hemsidan hjälper vi dig att göra smartare val baserat på Riktig Intelligens, eller RI!

Genom att kombinera mänsklig intelligens med artificiell intelligens tror vi att du kan få bättre hjälp med att hitta de ekonomiska verktyg som du behöver från tid till annan.

Här på SLANTAR jämför vi alla typer av sparprodukter, både för privatpersoner och för företag. Inom de olika kategorierna finns det också olika typer av sparande som exempelvis med eller utan insättningsgaranti.

Sparalternativen kan vara olika, med olika bindningstider, lägre räntor eller villkor för uttag som går att anpassa. Eftersom det finns så många sparalternativ idag är det bra att jämföra de bästa sparprodukterna med varandra.

Hur kan ränta-på-ränta effekten gör att ditt sparande växer snabbare?

Ränta-på-ränta-effekten, ofta kallad sammansatt ränta, är en av de mest kraftfulla principerna inom sparande och investering. Albert Einstein beskrev det som världens åttonde underverk! Den beskriver hur dina pengar kan växa snabbare över tid när du återinvesterar dina intjänade räntor istället för att ta ut dem. Effekten av ränta på ränta är särskilt relevant när det gäller sparkonton, där den kan ha en betydande inverkan på ditt sparandes långsiktiga tillväxt. Så här fungerar det.

Grundläggande om ränta på ränta

När du sätter in pengar på ett sparkonto tjänar du ränta på ditt insatta kapital. Om denna ränta sedan återinvesteras, det vill säga läggs till ditt ursprungliga kapital, tjänar du ränta inte bara på ditt ursprungliga belopp utan också på de tidigare ränteintäkterna. Över tid kan denna process leda till att dina sparpengar växer exponentiellt.

Exempel på ränta-på-ränta-effekten

Antag att du sätter in 10 000 kronor på ett sparkonto med en årlig ränta på 5%. Efter det första året har du tjänat 500 kronor i ränta, vilket innebär att ditt konto då har 10 500 kronor. Om dessa 500 kronor återinvesteras, tjänar du nästa år ränta på 10 500 kronor istället för bara de ursprungliga 10 000 kronorna. Detta innebär att din ränta för det andra året blir 525 kronor (5% av 10 500 kronor), och ditt konto växer till 11 025 kronor. Denna process fortsätter år efter år, och med tiden accelererar tillväxten av ditt sparande betydligt tack vare ränta-på-ränta-effekten.

Faktorer som påverkar ränta på ränta

  1. Räntesatsen: Ju högre ränta, desto större är effekten av ränta på ränta över tid.
  2. Tidsperiod: Effekten blir mer uttalad ju längre tid pengarna får växa. Tid är en av de viktigaste faktorerna för att maximera ränta på ränta.
  3. Frekvens av kapitalisering: Hur ofta räntan läggs till ditt sparkonto (t.ex. årligen, kvartalsvis eller månadsvis) kan också påverka hur snabbt dina pengar växer. Ju oftare räntan kapitaliseras, desto större blir effekten av ränta på ränta.

Sammanfattning

Ränta på ränta är en kraftfull princip som kan hjälpa ditt sparande att växa över tid. Genom att välja sparkonton med konkurrenskraftiga räntor och låta dina ränteintäkter återinvesteras kan du dra nytta av denna effekt och se ditt sparande öka i värde på ett sätt som kan vara svårt att uppnå genom enbart regelbundet sparande. Kom ihåg att börja spara tidigt och vara tålmodig. Tid är din bästa vän när det gäller att maximera ränta-på-ränta-effekten.

Hur fungerar insättningsgarantin?

Den svenska insättningsgarantin är en säkerhetsåtgärd som syftar till att skydda spararnas pengar om en bank eller ett kreditinstitut går i konkurs eller på annat sätt inte kan återbetala insatta medel. Insättningsgarantin är reglerad av svensk lag och administreras av Riksgälden, som är den myndighet som ansvarar för statens finansförvaltning. Här följer en enkel översikt över hur insättningsgarantin fungerar:

Vad täcker insättningsgarantin?

Insättningsgarantin täcker privata personer och företags konton upp till, för närvarande, ett belopp av 1 050 000 kronor per person och institut. Det innebär att om du har pengar insatta i en bank som går i konkurs, är du garanterad att få tillbaka upp till 1 050 000 kronor av dessa pengar. Om du har konton i flera banker är du skyddad upp till samma belopp per bank.

Om du äger flera företag kan du öppna ett konto för varje företag i samma bank och då vara skyddad upp till 1 050 000 kronor per företag.

Vilka typer av konton omfattas?

Insättningsgarantin gäller för de flesta typer av insättningar, inklusive lönekonton, sparkonton och konton med bindningstid. Det finns dock vissa undantag, såsom pensionsförsäkringar och vissa typer av investeringskonton, som inte täcks av garantin.

Hur aktiveras insättningsgarantin?

Insättningsgarantin aktiveras automatiskt när Finansinspektionen konstaterar att ett finansiellt institut inte kan återbetala sina insättningar. När detta sker, tar Riksgälden över och börjar processen med att återbetala insatta medel till berörda kontoinnehavare, upp till garantins maxbelopp.

Hur får man ut sin ersättning?

Om insättningsgarantin träder i kraft kommer Riksgälden att informera de berörda kontoinnehavarna om hur och när de kan ansöka om ersättning. Vanligtvis strävar Riksgälden efter att betala ut ersättningen inom sju arbetsdagar från det att banken har förklarats i konkurs eller oförmögen att återbetala insättningar.

Viktigt att komma ihåg

Det är viktigt för kontoinnehavare att ha koll på hur mycket pengar de har insatta i olika finansiella institutioner för att säkerställa att de inte överstiger skyddsbeloppet på 1 050 000 kronor hos någon enskild bank. Det är även bra att vara medveten om vilka typer av konton och produkter som omfattas av insättningsgarantin.

Genom insättningsgarantin erbjuder den svenska staten en viktig säkerhetsmekanism för att skydda individers och företags pengar i finansiella institutioner, vilket bidrar till ett starkare förtroende för det finansiella systemet.

Hur öppnar du ett sparkonto?

De flesta sparkonton kan du öppna genom att följa vår länk till företaget som erbjuder sparkontot och sedan gå igenom deras digitala process som du signerar med BankID. Vissa av dem kommer att skicka ett brev till dig som du måste fylla i och sedan antingen skicka in med vanlig post eller scanna och skicka genom e-post.

SLANTAR 2024 ©. Cookie inställningar