Företagslån

Om du funderar på att ta ett lån, oavsett storlek och tidshorisont, kan vi på SLANTAR hjälpa dig att hitta rätt.

Nedan finner du långivare som erbjuder lån till företag.

Hur mycket vill du låna?

Visa endast lån som
Sortera efter
10
Belopp Ränta
0 - 15 000 000 kr -
Löptid - 60 mån
Uppläggningsavgift Ingen uppgift
Aviavgift Ingen uppgift
Åldersgräns Ingen uppgift
Effektiv ränta 11,00 - 28,00%
Minsta årsinkomst Ingen uppgift
Accepterar anmärkning Ja
Kreditupplysning Creditsafe
6
Belopp Ränta
20 000 - 3 500 000 kr -
Löptid - 48 mån
Uppläggningsavgift Ingen uppgift
Aviavgift Ingen uppgift
Åldersgräns Ingen uppgift
Effektiv ränta -
Minsta årsinkomst 420 000 kr
Accepterar anmärkning Nej
Kreditupplysning Ingen uppgift
6
Belopp Ränta
10 000 - 10 000 000 kr -
Löptid 1 - 60 mån
Uppläggningsavgift Ingen uppgift
Aviavgift Ingen uppgift
Åldersgräns Ingen uppgift
Effektiv ränta -
Minsta årsinkomst Ingen uppgift
Accepterar anmärkning Ja
Kreditupplysning UC

Hur hjälper SLANTAR dig att jämföra företagslån?

SLANTAR erbjuder dig en omfattande jämförelse av de företagslån som finns i Sverige. Den stora fördelen med SLANTAR är vad vi kallar SLANTAR Poäng. Varje långivare rankas från 1 till 10, där 10 är den bästa poängen. Genom att sortera efter SLANTAR Poäng får du de långivare som har högst poäng först.

Vad är SLANTAR Poäng?

SLANTAR Poäng är en matematisk formel som vi på SLANTAR har utvecklat med hjälp av vår långa erfarenhet på den svenska lånemarknaden. I formeln väger vi in olika villkor som vi tycker har stor betydelse när man jämför olika lån. Under åren har vi samlat på oss massor med information som vi har kunnat använda för att träna upp vår formel, det som idag så populärt kallas för Artificiell Intelligens eller med förkortningen AI.

Varför ska du använda SLANTAR för att jämföra lån?

Teamet bakom SLANTAR har arbetat med finansiella tjänster och finansiell teknologi sedan 1998. Vi har varit med på hela resan inom digitalisering av finansiella tjänster och genom den här hemsidan hjälper vi dig att göra smartare val baserat på Riktig Intelligens, eller RI!

Genom att kombinera mänsklig intelligens med artificiell intelligens tror vi att du kan få bättre hjälp med att hitta de ekonomiska verktyg som du behöver från tid till annan.

Här på SLANTAR jämför vi alla typer av lån, både privatlån och företagslån. Inom de olika kategorierna finns det också olika typer av lån som snabblån, kreditkonton etc. Vi jämför även olika låneförmedlare och du kan enkelt sortera bland deras olika villkor och egenskaper.

Lånealternativen kan vara olika, med olika avgifter, lägre räntor eller betalningsvillkor som går att anpassa. En del låneförmedlare har bättre samarbeten och kan därför ge dig bättre lån. Eftersom det finns så många lån idag är det bra att jämföra de bästa lånen med varandra.

Företagets egna kapital, kassa och tidigare lån spelar stor roll när företaget ska låna pengar. Även om en bank är känd för bra lån, beror det på företagets ekonomi och dess tidigare lånehistorik som avgör vilket lån det kan få.

En långivare kan ha bra omdömen på internet, men det är viktigt att du själv tittar på det erbjudande företaget har fått och tänker på vad som påverkar det.

För att få ett erbjudande måste du som vill låna pengar ansöka, på företagets vägnar, hos banker och låneföretag för att se vilka erbjudanden du får.

Hur kan du få ett lån?

Alla de långivare som vi jämför på SLANTAR har digitala processer vilket betyder att du kan ansöka direkt från din dator och sedan signera din ansökan med BankID. Du klickar dig bara vidare till den långivare som du vill ansöka hos och följer deras formulär.

En enkel förklaring om hur ett företagslån fungerar

Ett företagslån är en typ av finansiering som erbjuds till företag för att hjälpa dem med kapitalbehov. Det kan användas för en rad olika syften, som till exempel att starta ett nytt företag, expandera verksamheten, köpa inventarier eller utrustning, hantera kassaflödesvariationer eller finansiera andra projekt som kan bidra till företagets tillväxt och utveckling.

Hur fungerar ett företagslån?

 1. Ansökningsprocessen: För att få ett företagslån börjar företaget med att ansöka hos en långivare, som kan vara en bank, kreditinstitut eller annan finansiell institution. I ansökan inkluderas information om företaget, dess ekonomiska historik, syftet med lånet och hur mycket pengar som önskas låna.
 2. Bedömning av kreditvärdigheten: Långivaren utvärderar ansökan genom att granska företagets kreditvärdighet, vilket ofta innefattar en analys av företagets finansiella rapporter, kassaflöden, skuldsättningsgrad och andra ekonomiska indikatorer. Långivaren kan också beakta företagets planer för användning av lånet och dess förmåga att generera tillräckliga inkomster för att täcka lånekostnaderna.
 3. Beslut om godkännande: Baserat på denna bedömning fattar långivaren ett beslut om att antingen godkänna eller avslå låneansökan. Om ansökan godkänns, kommer lånevillkoren att fastställas, inklusive lånebelopp, räntesats, återbetalningsplan och eventuella säkerheter som krävs.
 4. Utbetalning och återbetalning: När lånevillkoren har godkänts av både låntagaren och långivaren, betalas lånebeloppet ut till företaget. Företaget börjar sedan återbetala lånet enligt den överenskomna återbetalningsplanen, vilket vanligtvis innebär regelbundna månatliga betalningar av ränta och amortering.
 5. Säkerhet och borgen: I vissa fall kan långivaren kräva säkerhet för lånet, vilket innebär att företaget måste erbjuda någon form av tillgång (som fastighet eller utrustning) som långivaren kan ta ifrån företaget om lånet inte återbetalas. Alternativt kan långivaren kräva att en eller flera personer går i borgen för lånet, vilket innebär att de personligen garanterar återbetalningen av lånet om företaget inte kan betala.

Sammanfattning

Företagslån är ett viktigt verktyg för många företag som söker att växa och utvecklas. Det är dock viktigt för företag att noggrant överväga sina behov och återbetalningsförmåga innan de tar ett lån, för att säkerställa att de kan hantera återbetalningarna utan att sätta sin finansiella stabilitet på spel eller risken för de som går i borgen att äventyra sin privatekonomi.

En enkel förklaring av ränta

När du hör ordet ränta, tänk på det som en extra kostnad för att låna pengar, eller som en liten belöning för att spara pengar på banken. Ränta är något som är överallt när det handlar om pengar, oavsett om du lånar, sparar eller betalar av ett lån.

Vad är Ränta?

Ränta är en procentandel av en summa pengar som antingen betalas till dig av banken om du sparar pengar där, eller som du betalar till banken när du lånar pengar. Tänk på det som priset för att använda någon annans pengar.

Hur fungerar ränta?

 • När du sparar pengar: Om du sätter in pengar på ett sparkonto i banken, ger banken dig lite extra pengar över tid. Det är räntan. Det är som en liten tack för att du låter banken använda dina pengar.
 • När du lånar pengar: Om du lånar pengar, till exempel för att köpa en bil, måste du betala tillbaka mer än du lånade. Den extra delen är räntan, som är en kostnad för att få använda bankens pengar.

Räntesatser

Räntan beräknas som en procent. Till exempel, om räntan är 5% och du lånar 1000 kronor, betalar du 50 kronor i ränta. Räntan sätts som en procent för en viss tidsperiod, när man talar om ränta är det vanligaste att man talar om ränta per år.

Räntan beräknas varje dag och med en viss periodicitet förfaller räntan till betalning, detta kallas att den kapitaliseras. Innan räntan är kapitaliserad kallas det att räntan är upplupen.

Varför är räntan olika?

Räntan kan variera beroende på flera saker:

 • Risken: Om banken tror det finns stor risk att de inte får tillbaka sina pengar, kan de ta högre ränta.
 • Tiden: Ju kortare tid du lånar pengar, desto högre kan räntan vara.
 • Marknaden: Räntan påverkas också av vad som händer i ekonomin i landet och i världen.

Sammanfattning

Ränta är en viktig del av ekonomin. När du sparar pengar kan ränta hjälpa dig att växa ditt sparande. Men när du lånar pengar är det en extra kostnad. Kom ihåg att alltid kolla räntesatsen och tänka på hur den påverkar dina pengar, både när du sparar och när du lånar. Ta kloka beslut med dina pengar!

En enkel förklaring av amortering

Amortering är ett ord du kanske stöter på när du lånar pengar. Det låter kanske krångligt, men det är egentligen bara ett sätt att betala tillbaka ett lån lite i taget.

Vad är amortering?

Amortering betyder att du betalar av ditt lån steg för steg. När du tar ett stort lån betalar du inte tillbaka allt på en gång. Istället betalar du en liten del av lånet varje månad. Detta kallas att amortera.

Hur fungerar amortering?

 • Delar upp lånet: När du amorterar, delar du upp det totala lånebeloppet i mindre delar som du betalar varje månad.
 • Minskad skuld: Varje gång du betalar en amortering minskar din skuld till banken lite. Det betyder att du långsamt men säkert betalar tillbaka det du lånade. Det betyder också att din ränta som du betalar minskar, inte procenten men den summan som blir resultatet av ränteberäkningen eftersom din skuld (som räntan baseras på) minskar.
 • Långsiktigt: Amortering är ofta över flera år. För ett huslån kan det vara 20, 30 år eller ännu längre och för ett snabblån kan det vara 1 år eller mindre.

Varför amortera?

Amortering hjälper dig att:

 • Sprida ut kostnaden: Istället för att betala allt på en gång, sprider du ut kostnaden över tid.
 • Minska risken: Genom att amortera minskar du risken för dig själv och banken. När skulden blir mindre, blir risken mindre.

Olika typer av amortering

Det finns två huvudtyper av amortering:

 1. Rak amortering: Du betalar samma summa i amortering varje gång. I början är månadskostnaden högre eftersom räntan räknas på hela lånebeloppet.
 2. Annuitetslån: Månadskostnaden (amortering plus ränta) är densamma hela lånetiden. I början betalar du mer ränta och mindre amortering, men det ändras över tid.

Sammanfattning

Amortering är ett viktigt sätt att hantera ditt lån. Det gör att du kan betala tillbaka i en takt som passar dig och minskar din skuld över tid. Kom ihåg att när du tar ett lån, är det inte bara räntan som är viktig, utan också hur du amorterar. Detta hjälper dig att ha en sund ekonomi och en tryggare framtid!

Vad betyder det att gå i borgen?

När ett företag behöver pengar för att finansiera sin verksamhet kan det ta ett lån från en bank eller annan långivare. Ibland kräver långivaren en extra säkerhet för att minska risken med lånet. Då kan en eller flera personer gå i borgen för lånet. Att gå i borgen innebär att dessa personer lovar att betala tillbaka lånet om företaget inte kan göra det. Detta kallas för en borgensförbindelse.

En borgensförbindelse är alltså ett juridiskt åtagande där borgensmannen (den som går i borgen) åtar sig att ansvara för företagets skuld under vissa villkor. Det finns olika typer av borgen, men den vanligaste formen är enkel borgen, där borgensmannen endast behöver betala om låntagaren inte kan betala och långivaren har försökt få betalt av låntagaren först.

Det finns många risker med att gå i borgen:

 1. Personligt ansvar: Borgensmannen riskerar personligt sina egna pengar. Om företaget inte kan betala tillbaka lånet, blir borgensmannen skyldig att betala. Detta kan innebära en stor finansiell belastning.
 2. Kreditvärdighet: Borgensmannens kreditvärdighet kan påverkas. Om borgensmannen måste betala företagets skuld, kan det leda till att personens egen möjlighet att låna pengar i framtiden försämras.
 3. Långvarigt åtagande: Borgensförbindelsen är ofta ett långvarigt åtagande som kan vara svårt att komma ur. Även om företaget verkar stabilt vid tidpunkten för borgensförbindelsen, kan ekonomiska förhållanden förändras.

Sammanfattning

För den som funderar på att gå i borgen för ett företagslån är det viktigt att noga överväga dessa risker och möjligen konsultera med en ekonomisk rådgivare eller jurist. Det är också viktigt att noggrant läsa igenom och förstå villkoren i borgensförbindelsen innan man åtar sig ett sådant ansvar.

Företagslån med eller utan borgen?

Företagslån utan borgen

Ett företagslån utan borgen innebär att företaget lånar pengar utan att behöva någon ytterligare säkerhet eller garant från tredje part. Långivaren bedömer företagets kreditvärdighet baserat på dess ekonomiska historik, framtida inkomstpotential och andra finansiella indikatorer. Om långivaren bedömer att företaget har tillräcklig betalningsförmåga och är en låg risk, kan lånet beviljas utan att någon behöver gå i borgen för det. Risken för långivaren är högre jämfört med ett lån med borgen, vilket kan resultera i högre räntor eller strängare lånevillkor.

Företagslån med borgen

Ett företagslån med borgen innebär att en eller flera tredje parter (borgensmän) garanterar lånet. Det betyder att om företaget inte kan återbetala lånet, är borgensmannen juridiskt ansvarig för att betala tillbaka skulden. Detta tillför en extra säkerhet för långivaren, eftersom det finns ytterligare en (eller flera) ekonomiskt ansvarig(a) part(er) utöver företaget självt. Borgensmännen bedöms baserat på deras ekonomiska stabilitet och förmåga att täcka lånet om det behövs. Ett lån med borgen kan ofta ha lägre räntor eller mer fördelaktiga villkor jämfört med lån utan borgen, eftersom risken för långivaren minskar

Sammanfattning

 1. Utan borgen: Långivaren tar en större risk baserat enbart på företagets finansiella läge och historik. Kan resultera i högre räntor eller striktare villkor. Det är väldigt få långivare som accepterar företagslån utan borgen.
 2. Med borgen: En eller flera borgensmän tillför en extra säkerhetsnivå för långivaren, vilket kan leda till bättre lånevillkor för företaget. Borgensmännen tar på sig en ekonomisk risk ifall företaget inte kan betala tillbaka lånet.

Att välja mellan ett lån med eller utan borgen beror på företagets situation, dess relationer till potentiella borgensmän, och villkoren som långivaren erbjuder.

SLANTAR 2024 ©. Cookie inställningar