Banky öppnar du dörrarna för låntagare med skulder hos Kronofogden. Vanligtvis är det svårt att få ett lån hos en långivare om låntagaren har ett ärende hos Kronofogden. Kronofogden är den svenska myndighet som hanterar skulder och obetalda krav. Att ha ett pågående ärende hos Kronofogden indikerar att personen har haft problem med att betala sina skulder i tid, vilket kan ses som en riskfaktor för långivare. För de flesta traditionella långivare utgör därför en aktiv skuld hos Kronofogden en betydande negativ faktor vid bedömningen av en låneansökan.

Olika kriterier hos olika långivare

Det är värt att notera att olika långivare kan ha olika krav och att det finns alternativa finansiella tjänster och kreditgivare som specialiserat sig på att erbjuda lån till personer med betalningsproblem eller skulder hos Kronofogden. Dessa alternativa långivare kan ha andra bedömningskriterier och vara villiga att bevilja lån trots pågående skulder, men vanligtvis till en högre ränta eller med andra villkor som reflekterar den ökade risken.

Planera din ekonomi

För att undvika att få för höga skulder och därmed riskera att inte kunna återbetala i tid kan du arbeta med budgetering, skuldkonsolidering och eventuellt rådgivning från en ekonomisk rådgivare. Detta kan vara fördelaktigt för att hantera skulder och förbättra den ekonomiska stabiliteten på lång sikt. Utöver det bör du också utvärdera olika alternativ innan du bestämmer dig för vilken långivare du vill ansöka om lån hos. Det är precis det vi på SLANTAR vill hjälpa till med från vår sida.

Avslutande kommentar

I slutändan är det viktigt för personer med pågående ärenden hos Kronofogden att vara realistiska och försiktiga när de överväger att ansöka om lån. Att ta på sig mer skulder kan försämra den ekonomiska situationen ytterligare om du inte kan hantera betalningarna. Att istället använda ett nytt lån till att betala av, hela eller delar av dina skulder som ligger hos Kronofogden kan vara ett bra alternativ. Då kan du få bort ärendet från Kronofogden och istället ta kontroll över situationen själv.

Konsumentkreditinstitutet Banky tillhör en av de långivare som accepterar att du som låntagare har en aktiv skuld hos Kronofogden. För att läsa mer om Banky och ansöka om ett lån kan du klicka här.