Att se hur mycket ränta du har tjänat in på ditt sparkonto är alltid roligt! Hos Collector betalar de ut den intjänade räntan en gång per år, det kallas för att räntan kapitaliseras. Varje dag som du har pengar sittande på ett sparkonto tjänar du pengar i form av ränta och innan det kapitaliseras kallas det för upplupen ränta.

Hos Collector kan du ständigt se din upplupna ränta, gör så här:

Logga in på https://www.collector.se/

Klicka på ett konto

Nu ser du hur mycket upplupen ränta du har tjänat in.